HÅLLBART TÄNKANDE

0

Följ mig på/gilla min facebook sida för boken SÅ KLART! Hur Du & Attraktionslagen blir ett vinnande team @attraktionslagenochdu

Ny vecka – nya möjligheter! Även plats för nya tankemönster! Förra veckan var jag på ett möte gällande Almedalen, där jag i år kommer att hålla morgonföreläsningar på Innovizion Arena. Det pratas mycket om hållbarhet i dagens läge, vilket verkligen är en viktig fråga gällande allt. Hållbar teknologi, hållbar utveckling, hållbart ledarskap, hållbart miljö – och samhällsarbete, hållbara städer. Ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet. De nya globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG:s) antogs av världens ledare i slutet av september 2015 och ska gälla fram till 2030 är som följer:

 1. Utrota fattigdom i alla dess former, överallt.
 2. Utrota hunger, uppnå matsäkerhet och förbättrad kost samt främja ett hållbart jordbruk.
 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
 4. Säkerställa inkluderande och rättvis utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
 5. Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors ställning.
 6. Säkerställa tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
 7. Säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.
 8. Främja kontinuerlig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla.
 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.
 10. Minska ojämlikhet inom och mellan länder.
 11. Gör städer och boplatser inkluderande, säkra, flexibla och hållbara.
 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
 13. Vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter.
 14. Bevara och hållbart nyttja hav, sjöar och marina resurser för hållbar utveckling.
 15. Hållbart skogsbruk, stoppa ökenspridning, bromsa och vända markförstöring samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättssystem för alla och bygga effektiva, ansvarstagande och inkluderande institutioner på alla nivåer.
 17. Stärka verktyg för genomförande och vitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Alla viktiga, värdiga, kloka, genomtänkta och behövliga mål. Men inte ett enda mål handlar om hållbart tänkande! Alla mål är stora och generella och gäller oss alla, men om vi inte ALLA tar hållbarhetstänket ner till individnivå – in i vårt eget system, och gör det till vårt eget ansvar, kommer det bli väldigt svårt att nå dessa stora övergripande världsmål. Som jag sagt så många gånger förr, – de flesta har inte koll på hur de tänker när de tänker … Hur ska vi kunna skapa hållbarhet runt omkring oss om vi inte ens kan skapa hållbarhet i vårt eget tanke- och känslosystem?

Så hur gör man då för att skapa hållbara tankemönster? Jag ser en väg som jag tror på är möjlig. Genom min metodik SÅ KLART-metoden ger jag mina klienter, läsare, kursdeltagare och min publik nya glasögon att se världen, sina resultat och sig själva genom. Jag hjälper dem att få insikt om de tanke-,  känslo- och handlingsmönster som regerar i deras liv. Både de som är positiva såväl som negativa. Gör dem medvetna om de präglingar och ärvda sanningar som begränsar dem, men framförallt gör jag dem medvetna om att vi är energivarelser som interagerar med Attraktionslagen och universum och denna interaktion faktiskt skapar påtagliga resultat.

Så vad menar jag är hållbara tankemönster? Attraktionslagen jobbar hela tiden tillsammans med vår känsla. Alla tankar har en känsla som hör till, så därför är det viktigt att ha koll på våra tankar i första hand då de hela tiden följs av den känsla som interagerar med Attraktionslagen. Men vi kan använda vår känsla i magen som det alarmsystem det är, då vår känsla i magen talar om för oss om vi är i samklang med en hög positiv energi, eller om vi inte är det. När vi blir medvetna om vikten av att tänka tankar som hjälper oss att ligga på en hög positiv frekvens, blir vi tanke smarta. Och när vi blir tanke smarta, börjar vi samla på rätt typ av tankar som ger oss en god känsla i magen. Vilket resulterar att vi även börjar sända en god positiv energi omkring oss, vilket sprider sig runt oss ut i våra relationer, i familjen, bland vännerna, på jobbet, i organisationen, i samhället för att slutligen nå ut i världen. Vi kommer inte kunna skapa en skillnad i världen – om vi inte först skapa en skillnad i hur vi tänker! – På individnivå!

Vi talar hållbart ledarskap, men hur ska vi få hållbara ledare om de inte är medvetna om sina egna tanke- och känslomönster. Inte är medvetna om sina egna begränsande paradigm och ärvda sanningar. Inte är medvetna om vad som händer i huvudet på dem när de slagit på autopiloten i hjärnan. Inte är medvetna om ATT det finns ett avgörande energiperspektiv att ta hänsyn till i sitt eget skapande av de resultat de vill se. Ledare som dessutom inte heller är medvetna om att samma saker gäller för sina anställda, så därför inte heller ser hur en hel organisation faktiskt kan motarbeta de framgångsrika resultat man eftersträvar – genom sitt omedvetna tanke- och känslofokus.

Så låt oss börja tala om hållbara tankar, hållbart eget ansvar och hållbart känslofokus. Låt oss börja ta in i systemet att Attraktionslagen fungerar lika – attraherar lika, Alltså att det vi fokuserar på – växer. Och att Attraktionslagen fungerar som den gör – OAVSETT om vi tror på den eller inte!

Om du tittar på de 17 punkter som världens ledare satt upp, hur många finns det en kamp mot något idag? Hur många av dessa punkter belyser världens media dag efter dag som katastrofer? Hur många headlines smälls dagligen upp i pressen om negativa, katastrofala och destruktiva händelser? Ja men, kanske du säger nu, – det är ju sant! Det händer ju!! De rapporterar ju bara sanningen!  Ja, visst händer det, och visst är det sant, men även om det händer så har vi INGET att vinna på att fokusera som dårar på det, för det enda som händer är att lika – attraherar lika och att vi lägger oss på en frekvens där vi medskapar mer av det som ÄR!

Genom hållbara tankar är vi FÖR det vi vill bjuda in, – inte MOT det som vi ser och inte vill ha mer av! Vi kan inte fokusera BORT något, eftersom Attraktionslagen bara svarar på vårt fokus. Vi behöver fokusera om och ge hela vårt fokus till det vi VILL bjuda in – trots att världen just nu ser ut på ett sätt som vi inte vill att den gör. Vill du förändra världen? Börja hos dig själv! Hjälp dig själv att skapa HÅLLBARA tanke- och känslomönster, som kan skapa något mer än det som ÄR! Go 4 it!

All min kärlek/Lili

Läs mer på www.liliost.se

Dela.

Om skribenten

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

Lämna en tanke